Veiligheid & Privacy


1. Beveiligde site
Met behulp van geavanceerde SSL technologie worden transactiegegevens versleuteld en worden uw gegevens veilig over het internet verstuurd. Kijk bij het betalen naar de `https://` in de adresbalk van uw browser – de `s` staat voor `secure` (=veilig).

2. Privacy
Zorg Totaal respecteert de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en worden onder geen enkele voorwaarde aan derden overgedragen.

Niets van deze site mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

3.1. Glucotabs.nl en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Nederlandse wet (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.

3.2. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Glucotabs.nl is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

3.3. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en glucotabs.nl, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De klant vrijwaart glucotabs.nl integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

3.4. Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van 5.3, 5.2 en 5.1 verklaart de klant kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden.